Taste of the Wild Sierra Mountain Adult

— Proteína principal:

Cordero.

Proteína:

25.0%

— Carb. principal:

Boniato.